Stowarzyszenie Artystyczne ARSNICA

Działalność Stowarzyszenia:

  1. Autorskie projekty edukacyjne z zakresu: rysunku, malarstwa, historii sztuki, wiedzy o sztuce współczesnej, architektury wnętrz i wzornictwa.
  2. Autorskie projekty artystyczne,
  3. Autorskie realizacje artystyczne na zlecenie w postaci obrazów rzeźb i grafik warsztatowych,

Cele Stowarzyszenia:

(Wypis ze statutu Stowarzyszenia)

  1. działalność na rzecz wspierania działalności artystycznej Członków Stowarzyszenia,
  2. promocja działalności artystycznej Członków Stowarzyszenia,
  3. propagowanie wśród Członków idei ochrony praw autorskich i poszerzanie wiedzy Członków o środkach ochrony praw autorskich,
  4. udzielanie pomocy artystom i twórcom, także nie będącym Członkami Stowarzyszenia,
  5. ochrona kultury i sztuki w ogóle i przybliżanie sztuki i rzemiosła artystycznego o wysokim poziomie artystycznym,
  6. promocja sztuki współczesnej i rzemiosła artystycznego o wysokim poziomie artystycznym.
  7. rozwój współpracy pomiędzy ludźmi zajmującymi się zawodowo sztuką, artystycznymi organizacjami, instytucjami naukowymi i akademickimi oraz muzeami i galeriami sztuki współczesnej.