Stowarzyszenie Artystyczne ARSNICA

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia Artystycznego ARSNICA

 1. Filip Konieczny
 2. Agnieszka Sajda
 3. Aleksander Gut
 4. Natalia Szymańska
 5. Anna Polczyk
 6. Maja Paszkowska
 7. Olga Ząbroń
 8. Piotr Gędziorowski
 9. Tomasz Biśta
 10. Michał Zakrzewski
 11. Łukasz Biernat
 12. Jagoda Kowal
 13. Urszula Kowal
 14. Iga Borkowska
 15. Justyna Kowal
 16. Piotr Wiśniewski

Stowarzyszenie Artystyczne Arsnica

Jest organizacją mającą na celu pomoc w realizacji projektów artystycznch. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.