Stowarzyszenie Artystyczne ARSNICA

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia Artystycznego ARSNICA

 1. Filip Konieczny
 2. Agnieszka Sajda
 3. Aleksander Gut
 4. Barbara Kusiak
 5. Natalia Szymańska
 6. Anna Polczyk
 7. Maja Paszkowska
 8. Olga Ząbroń
 9. Piotr Gędziorowski
 10. Tomasz Biśta
 11. Michał Zakrzewski
 12. Łukasz Biernat
 13. Jagoda Kowal
 14. Urszula Kowal
 15. Iga Borkowska
 16. Justyna Kowal

Stowarzyszenie Artystyczne Arsnica

Jest organizacją mającą na celu pomoc w realizacji projektów artystycznch. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.