Stowarzyszenie Artystyczne ARSNICA

Zarząd Stowarzyszenia Arsnica

  1. Filip Konieczny - Prezes Stowarzyszenia
  2. Agnieszka Sajda - Wiceprezes Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

  1. Urszula Kowal-Kiraga
  2. Piotr Gędziorowski
  3. Jagoda Matyjewicz

(Dane zaktualizowane po ostatnich wyborach do zarządu i komisji rewizyjnej na walnym zebraniu w 2016r.)